Image placeholder

Qələcək Aİlə

Gələcək ailə CHECK-UP

Kişilər:
- USM uroloji
- Qanın ümumi analizi
- Sidiyin ümumi analizi
- Hepatit B (kart test)
- Hepatit C (kart test)
- HİV ( kart test)
- Sifilis( kart test)
- Xlamidiya (PZR)
- Ureaplazma (PZR)
- Mikoplazma (PZR)
- Yaxmanın mikroskopiyası
- Spermoqramma
- Kareotip
- Hemoqlobin elektroforezi
Cəmi: 297 manat

Qadınlar:
- USM ginekoloji
- Qanın ümumi analizi
- Sidiyin ümumi analizi
- Hepatit B (kart test)
- Hepatit C (kart test)
- HİV ( kart test)
- Yaxmanın mikroskopiyası
- Qan qrupu və RH faktor
- Kareotip
- Hemoqlobin elektroforezi
Cəmi: 234 manat