Image placeholder

QENİş Check-up

Məsləhətlər:
- Terapevt
- Kardioloq
- Oftalmoloq
- Hepatit B (kart-test)
- Hepatit C (kart-test)
- TSH.

Müayinələr:
- USM ( qarın boşluğu)
- USM ( uroloji)
- USM ( qalxanvari vəz)
- Döş qəfəsi R-qrafiyası
- EKQ
- Щелиъобаътер пйлори (kart тест)
- Qanın ümumi analizi
- Sidiyin ümumi analizi
- Nəcisin ümumi analizi
- Laxtalanma zamanı
- Protrombin zamanı
- Qlükoza
- AST
- ALT
- Xolesterin
- Triqliseridlər
- Amilaza
- Kreatinin
- Sidik cövhəri
- Antistreptolizin
- Ğ-reaktiv zülal
271 manat.