Image placeholder

Uşaqlar 0-1 yaş

- Pediatrın baxışı
- Ürəyin EXO KQ
- İmmunoqlobulin E
- Qanın ümumi analizi
- Sidiyin ümumi analizi
- Qanda P
- Qanda Ca
- Qanda Fe
- Nəcisin ümumi analizi
Cəmi: 94 manat