Image placeholder

ANEMİYA TESTLƏRİ

EPO- eritropoetin
Ferritin
Aktiv- B12 (holotranscobalamin)
Fol turşusu
Dəmir bağlayıcısı UİBC
Pridoksin (B6)