Image placeholder

AUTOİMMUN XƏSTƏLİKLƏRİN DİAQNOSTİKASI

ANA.
AMA-M2.
ANCA ( antineytrofilsitoplazmatik anticisimlər.
Anti-CCP.
HLA-B27.