Image placeholder

DİGƏR HORMONLAR

ALDOSTERON.
Anti Myuller hormonu.
Makroprolaktin.
Kortizol.
AKTH.
DHEA-SO4- dehidroepiandrosteronsulfat.
FSH- folikulstimullaşdırıcı hormon.
LH-lüteinləşdirici hormon.
HGG- xorionic qonadotropin qanda.
HGG- xorionic qonadotropin sidikdə (kart-test).
Estradiol.
Progesteron.
Prolaktin.
Testesteron.
17-OH Progesteron (İFA).
Renin.
25 OH VİTAMİN D.
HGH (Crowth Hormon).