Image placeholder

KLİNİKİ ANALEZLƏR

Ureaplasma urealyticum yaxmada.
Chlamidiya yaxmada.
Eritrositlər (qanda miqdarı).
Leykositlər( qanda miqdarı).
Hemoqlobin( qanda miqdarı).
Eritrositlərin çökmə sürati.
Retukolisitlərin sayılması (yaxmada).
Qanın ümumi analizi.
Qan qrupu və rezus faktorun təyini.
Qan qrupu uyğunluğunun təyini.
Kumbs reaksiyası /düz/ (Grifols).
Kumbs reaksiyası /qeyri-düz/ (Grifols).
Sidiyin ümumi analizi.
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi..
Zimnitski sınağı.
Nəcisin ümumi analizi ( helmintoloji və protozooloji).
Nəcisdə gizli qanın təyini (kart test).
Perianal sıyrıntının tədqiqi.
Bəlğəmin ümumi analizi və vərəm mikobakteriyasının təyini.
Spermoqramma.
Spermanın morfologiyası.
Spermoqramma yuyulmadan sonra.
Prostat şirəsinin müayinəsi ( götürülməsi nəzərə alınmadan).
Yaxmanın mikroskopiyası ( götürülməsi nəzərə alınmadan).
PAP SMEAR test (götürülməsi nəzərə alınmadan).
Paporotnik sindromu (götürülməsi nəzərə alınmadan).
Dərinin və dırnağın patogen göbələklərə qarşı müayinəsi.
Dəri və kirpiklərin parazitoloji müayinəsi.
Şuvarski sınağı (götürülməsi nəzərə alınmadan).
Kursrok-Müller sınağı (götürülməsi nəzərə alınmadan).
Ağız boşluğunun patogen parazitlərə görə tədqiqi.
Göz yaxmasının patogen parazitlərə görə tədqiqi.
Bioloji materialların parazitlərə görə tədqiqi (götürülməsi nəzərə alınmadan).
Eozinofillərin yaxmada təyini.
Malyariya ( qalın damla üsulu).
LE hüceyrələr- qırmızı qurd eşənəyi.
Calprotectin.
Crypto Giardia Entamoeba (nəcisdə).
Nəcisdə entamoeba.
Nəcisdə rota adenovirus.
Bens- Conson zülalı.
Sidik iki porsiya.
AF genital.
Onurğa beyin mayesinin mikroskopiyası.
Mikoplazma yaxmada.