Image placeholder

İNFEKSİON

Yolxucu xəstəliklər-mikroorqanizmlər(bakteriyalar, viruslar, göbələklər, parazitlər və ya onların zəhərləri) tərəfindən törədilən xəstəliklərdir.

Yolxucu xəstəliklərə yoluxma bir çox amillərdən asılıdır: daşınmış (keçirilmiş) xəstəlikdən, yaşdan, qidadan, peyvənd və s. O, hamiləlik vaxtı dəyişir və emosional vəziyyətdən asılı ola bilər. Bütün bu amillər immunitetə təsir göstərir(orqanizmin infeksiyalra qarşı mübarizə qabiliyyəti). Normal immunitet vaxtı infeksiyanın nüfuzetməsinə bir sıra qoruyucu baryer mane olur,gücün azalması zamanı heç olmasa,onlardan birinin insanı yoluxdurması daha da artır.