Image placeholder

Parazİtologİya

Tibbi parazitologiya-insan parazitləri tərəfindən törədilən xəstəliklərin və qeyri-normal vəziyyətləri oyrənən tibb bölməsidir.

Bölmələr:
-Tibbi parazitologiya (ən sadə tiplərin nümayəndələri)
-Tibbi araxnoentomologiya(buğumayaqlı gənələr tipinin nümayəndələri, həşəratlar)
-Tibbi helmintologiya (helmintlər, yastı və yumru qurdların tipində insanda parazitlik edenlər)

Parazitlər tərəfindən insanın yoluxması:
- Qida-helmintlərin yumurtalarının və ən sadələrin kistasının udulması(dizinteriya amöbü və başqaları), yuyulmamiş tərəvəzlərdən istifadə nəticəsində.
- Su-çarhovuz suyunu içdikdə hansılarda ki, parazitlərin süfrələri olur (məsələn: qana batmış sorucu qurdlar).
- Dəri vasitəsilə-qoturluq gənəsi,ankilostmid süfrələri və başqaları tərəfindən yoluxma baş verir.
- Hava-toz vasitəsilə askardiozla və hətta trixosefalezlə yoluxmaq mümkündür.
- Uşaqlıqdaxili-askaridlər,stronqilid, toksokar, ankilostolid tərəfindən yoluxma baş verir.
- Helmintozların əksəriyyəti uzun müddətli axınla və kliniki təzahürlərin geniş diapazonuyla səcuyyələnir. Əgər insan parazit üçün, son sahibdirsə onda, bir qayda olaraq xəstəlik görünür.

Əlamətlər:
-Xroniki yorğunluq
-Baş ağrıları
-İştahanın pozulması,güclü aclığin hücumları
-Xüsusilə gecələr ağız suyunun axması
-Həzm yolunun narahatlıqları(qarında diskomfort,qaz əmələ gəlməsi və s.)
-Allergik reaksiyalar,bronxial astma
-Dəridə səpmələr,dermotozlarla qaşınan ekzema
-Qanazlığı(bir qayda olaraq çatışmayan V-12)
-İmmunitetin azalması,sıx bakterial və virus xəstəlikləri
-Uşaqlarda hiperaktivlik
-Depressiya və əsəb sisteminin başqa pozuntuları ilə
-Sıx oyanışlar,xüsusilə gecə 2 və3 saatlarında

EuroMed tibb mərkəzinin həkim-parazitoloqu (parazitologiya mütəxəssisi) şikayəylərinizi dinləyəcək, həyat tərzinizlə, ailədə və işdə yolxucu vəziyyətlə, tibbi sənədləşmə ilə tanış olacaq, müayinə keçirəcək, ehtiyac olarsa əlvə müayinə təyin edəcək,müalicə və həyat tərzinə görə öz tövsiyyəsini verəcək.

Həkim-parazitoloq Səfiyeva Leyla Allahverdi qızı.
1973-cü ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin pedietriya fakültəsini bitirib.
1984-cü ildə “heyvandarlıq sahəsində epidemiologiya və qarşısının alınması” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edib.
1976-2010-cu illərdə akademik V. Y. Axundova adına Milli Tibbi Araşdırmalar İnistutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
Moskvada nəşr edilmiş “İnsan helmintozu” monoqrafiyasının müəllifidir.
Hal-hazirda “ EuroMed “ tibb nmərkəzində həkim-parazitoloq kimi fəaliyyət göstərir.