Image placeholder

Revmatologİya

Revmotologiya tibbin daxili subspesializasiyası,diaqnostikası və revmatizm xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğul olur. Revmatizm xəstəlikləri-əsasən birləşdirici toxuma sisteminin xəstəlikləri qrupuna daxildir.

Revmotologiyanın aparılması sferasına aid olan xəstəliklər:
- kəskin revmatizm titrətməsi
- revmatoid artrit
- qırmızı qurd eşənəyi
- Seqrena sindromu
- skleroderma(sistem sklerozu)
- dermatomiozit
- polixondrit
- polimiozit
- revmatizm polimialqiyası
- osteoartrit
- septik artrit
- podaqra
- psevdopodaqra
- spondiloartropatiya
- müxtəlif spondiloartropatiyalı spondilit(Behterevin xəstəliyi)
- reaktiv artrit
- enteropatik spondilit
- vaskulitlər və s.