Image placeholder

Ureaz tənəffüs testİ

Tibbi parazitologiya-insan parazitləri tərəfindən törədilən xəstəliklərin və qeyri-normal vəziyyətləri oyrənən tibb bölməsidir.

Bölmələr:
- tibbi parazitologiya(ən sadə tiplərin nümayəndələri)
- tibbi araxnoentomologiya(buğumayaqlı gənələr tipinin nümayəndələri,həşəratlar)
- tibbi helmintologiya(helmintlər,yastı və yumru qurdların tipində insanda parazitlik edenlər)

Parazitlər tərəfindən insanın yoluxması:
Qida-helmintlərin yumurtalarının və ən sadələrin kistasının udulması(dizinteriya amöbü və başqaları),yuyulmamiş tərəvəzlərdən istifadə nəticəsində.
Su-çarhovuz suyunu içdikdə hansılarda ki,parazitlərin süfrələri olur (məsələn:qana batmış sorucu qurdlar).
Dəri vasitəsilə-qoturluq gənəsi,ankilostmid süfrələri və başqaları tərəfindən yoluxma baş verir.
Hava-toz vasitəsilə askardiozla və hətta trixosefalezlə yoluxmaq mümkündür.
Uşaqlıqdaxili-askaridlər,stronqilid,toksokar,ankilostolid tərəfindən yoluxma baş verir.
Helmintozların əksəriyyəti uzun müddətli axınla və kliniki təzahürlərin geniş diapazonuyla səcuyyələnir.Əgər insan parazit üçün,son sahibdirsə onda, bir qayda olaraq xəstəlik görünür.
br> Əlamətlər:
- Xroniki yorğunluq
- Baş ağrıları
- İştahanın pozulması,güclü aclığin hücumları
- Xüsusilə gecələr ağız suyunun axması
- Həzm yolunun narahatlıqları(qarında diskomfort,qaz əmələ gəlməsi və s.)
- Allergik reaksiyalar,bronxial astma
- Dəridə səpmələr,dermotozlarla qaşınan ekzema
- Qanazlığı(bir qayda olaraq çatışmayan V-12)
- İmmunitetin azalması,sıx bakterial və virus xəstəlikləri
- Uşaqlarda hiperaktivlik
- Depressiya və əsəb sisteminin başqa pozuntuları ilə
- Sıx oyanışlar,xüsusilə gecə 2 və3 saatlarında

EuroMed tibb mərkəzinin həkim-parazitoloqu (parazitologiya mütəxəssisi) şikayəylərinizi dinləyəcək,həyat tərzinizlə,ailədə və işdə yolxucu vəziyyətlə,tibbi sənədləşmə ilə tanış olacaq,müayinə keçirəcək, ehtiyac olarsa əlvə müayinə təyin edəcək,müalicə və həyat tərzinə görə öz tövsiyyəsini verəcək.

Həkim-parazitoloq Səfiyeva Leyla Allahverdi qızı.
1973-cü ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin pedietriya fakültəsini bitirib.
1984-cü ildə “heyvandarlıq sahəsində epidemiologiya və qarşısının alınması” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edib.
1976-2010-cu illərdə akademik V. Y. Axundova adına Milli Tibbi Araşdırmalar İnistutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
Moskvada nəşr edilmiş “İnsan helmintozu” monoqrafiyasının müəllifidir.
Hal-hazirda “ EuroMed “ tibb nmərkəzində həkim-parazitoloq kimi fəaliyyət göstərir.