Image Placeholder

Dr. ZAHİR KƏRİMOV

BAŞ HƏKİM

Image Placeholder

Dr. ...

...

Image Placeholder

Dr. SEVİNC MƏMMƏDOVA

SIĞORTA VƏ QƏBUL ŞÖBƏSİNİN MÜDÜRÜ

Image Placeholder

Dr. YÜSİF ALXAZOV

HEPATOLOQ

Image Placeholder

Dr. ELDAR BABAYEV

ENDOSKOPİST

Image Placeholder

Dr. SUDABƏ EMİNOVA

OTORİNOLORİNQOLOQ

Image Placeholder

Dr. MURAD MURADOV

NEVROPATOLOQ

Image Placeholder

Dr. İLYAS OSMANOV

STOMATOLOQ

Image Placeholder

Dr. SOLMAZ SALMANOVA

ULTRASƏS USM

Image Placeholder

Dr. LEYLA SƏFİYEVA

PARAZİTOLOQ

Image Placeholder

Dr. MƏRDAN VƏLİYEV

ULTRASƏS USM

Image Placeholder

Dr. ...

...

Image Placeholder

Dr. SOLMAZ VƏLİYEVA

QASTROENTEROLOQ

Image Placeholder

Dr. JALƏ ŞIXALİYEVA

TERAPEVT

Image Placeholder

Dr. ....

...

Image Placeholder

Dr. VAQİF MƏMMƏDOV

RENTGENOLOQ

Image Placeholder

Dr. ...

...

Image Placeholder

Dr. ...

...

Image Placeholder

Dr. EMMA MUSTAFAYEVA

RENTGENOLOQ

Image Placeholder

Dr. ELLADA NAGİYEVA

Hekim-pediatr