Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Koaqlaramma
23
Noy

Koaqlaramma

Post in Our doctors
by Super User
Laxtalanma vaxtı
Qanaxma vaxtı
Protrombin indeksi (İNR)
APTZ ( aktivləşmiş parsial tromboplastin zamanı)
Fibrinogen
D-Dimer (tromb əmələgəlmə və fibrinolizis markeri)
Trambin vaxti
Faktor II (Protrombin Gen) Mutasyonu
Faktor V Leiden Mutasyonu