Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Kliniki analezlər
27
Yan

Kliniki analizlər

Post in Uncategorised
by Super User
Ureaplasma urealyticum yaxmada
Chlamidiya yaxmada
Eritrositlər (qanda  miqdarı)
Leykositlər( qanda miqdarı)
Hemoqlobin( qanda miqdarı)
Eritrositlərin çökmə sürati
Retukolisitlərin sayılması (yaxmada)
Qanın ümumi analizi
Qan qrupu və rezus faktorun təyini
Qan qrupu uyğunluğunun təyini
Kumbs reaksiyası /düz/ (Grifols)
Kumbs reaksiyası /qeyri-düz/ (Grifols)
Sidiyin ümumi analizi
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi.
Zimnitski sınağı
Nəcisin ümumi analizi ( helmintoloji və protozooloji)
Nəcisdə gizli qanın təyini (kart test)
Perianal sıyrıntının tədqiqi
Bəlğəmin ümumi analizi və vərəm mikobakteriyasının təyini
Spermoqramma
Spermanın morfologiyası
Spermoqramma yuyulmadan sonra
Prostat şirəsinin müayinəsi ( götürülməsi nəzərə alınmadan)
Yaxmanın mikroskopiyası ( götürülməsi nəzərə alınmadan)
PAP SMEAR test  (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Paporotnik sindromu (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Dərinin və dırnağın patogen göbələklərə qarşı müayinəsi
Dəri və kirpiklərin parazitoloji müayinəsi
Şuvarski sınağı  (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Kursrok-Müller sınağı (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Ağız boşluğunun patogen parazitlərə görə tədqiqi
Göz yaxmasının patogen parazitlərə görə tədqiqi
Bioloji materialların parazitlərə görə tədqiqi (götürülməsi nəzərə alınmadan)
Eozinofillərin yaxmada təyini
Malyariya ( qalın damla üsulu)
LE hüceyrələr- qırmızı qurd eşənəyi
Calprotectin
Crypto Giardia Entamoeba (nəcisdə)
Nəcisdə entamoeba
Nəcisdə rota adenovirus
Bens- Conson zülalı
Sidik iki porsiya
AF genital
Onurğa beyin mayesinin mikroskopiyası
Mikoplazma yaxmada