Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Qeniş Check-up
25
Dek

Geniş CHECK-UP

Post in Uncategorised
by Super User
Məsləhətlər:
Terapevt
Kardioloq
Oftalmoloq
Hepatit B (kart-test)
Hepatit C (kart-test)
TSH
 
Müayinələr:
USM ( qarın boşluğu)
USM ( uroloji)
USM ( qalxanvari vəz)
Döş qəfəsi R-qrafiyası
EKQ
Щелиъобаътер пйлори (kart тест)
Qanın ümumi analizi
Sidiyin ümumi analizi
Nəcisin ümumi analizi
Laxtalanma zamanı
Protrombin zamanı
Qlükoza
AST
ALT
Xolesterin
Triqliseridlər
Amilaza
Kreatinin
Sidik cövhəri
Antistreptolizin
Ğ-reaktiv zülal
271 manat