Диета дружбы
Новые шаблоны для джумла
Parazitologiya

Parazitologiya

 

         Tibbi parazitologiya-insan parazitləri tərəfindən törədilən xəstəliklərin və qeyri-normal vəziyyətləri oyrənən tibb bölməsidir.

 

Bölmələr:

-tibbi parazitologiya(ən sadə tiplərin nümayəndələri)

-tibbi araxnoentomologiya(buğumayaqlı gənələr tipinin nümayəndələri,həşəratlar)

-tibbi helmintologiya(helmintlər,yastı və yumru qurdların tipində insanda parazitlik edenlər)

Parazitlər tərəfindən insanın yoluxması:

          Qida-helmintlərin yumurtalarının və ən sadələrin kistasının udulması(dizinteriya amöbü və başqaları),yuyulmamiş tərəvəzlərdən istifadə nəticəsində.

Su-çarhovuz suyunu içdikdə hansılarda ki,parazitlərin süfrələri olur (məsələn:qana batmış sorucu qurdlar).

Dəri vasitəsilə-qoturluq gənəsi,ankilostmid süfrələri və başqaları tərəfindən yoluxma baş verir.

Hava-toz vasitəsilə askardiozla və hətta trixosefalezlə yoluxmaq mümkündür.

Uşaqlıqdaxili-askaridlər,stronqilid,toksokar,ankilostolid tərəfindən yoluxma baş verir.

Helmintozların əksəriyyəti uzun müddətli axınla və kliniki təzahürlərin geniş diapazonuyla səcuyyələnir.Əgər insan parazit üçün,son sahibdirsə onda, bir qayda olaraq xəstəlik görünür.

Əlamətlər:

 

-Xroniki yorğunluq

-Baş ağrıları

-İştahanın pozulması,güclü aclığin hücumları

-Xüsusilə gecələr ağız suyunun axması

-Həzm yolunun narahatlıqları(qarında diskomfort,qaz əmələ gəlməsi və s.)

-Allergik reaksiyalar,bronxial astma

-Dəridə səpmələr,dermotozlarla qaşınan ekzema

-Qanazlığı(bir qayda olaraq çatışmayan V-12)

-İmmunitetin azalması,sıx bakterial və virus xəstəlikləri

-Uşaqlarda hiperaktivlik

-Depressiya və əsəb sisteminin başqa pozuntuları ilə

-Sıx oyanışlar,xüsusilə gecə 2 və3 saatlarında

 

 EuroMed tibb mərkəzinin həkim-parazitoloqu (parazitologiya mütəxəssisi) şikayəylərinizi dinləyəcək,həyat tərzinizlə,ailədə və işdə yolxucu vəziyyətlə,tibbi sənədləşmə ilə tanış olacaq,müayinə keçirəcək, ehtiyac olarsa əlvə müayinə təyin edəcək,müalicə və həyat tərzinə görə öz tövsiyyəsini verəcək.

         Həkim-parazitoloq Səfiyeva Leyla Allahverdi qızı.

       1973-cü ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin pedietriya fakültəsini bitirib.

        1984-cü ildə “heyvandarlıq sahəsində epidemiologiya və qarşısının alınması” mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edib.

1976-2010-cu illərdə akademik V. Y. Axundova adına Milli Tibbi Araşdırmalar İnistutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb.

Moskvada nəşr edilmiş “İnsan helmintozu” monoqrafiyasının müəllifidir.

Hal-hazirda “ EuroMed “ tibb nmərkəzində həkim-parazitoloq kimi fəaliyyət göstərir.