Image placeholder

VİTEK2 COMPACT

“EuroMed” tibb mərkəzinin laborotoriyasında bakterioloji müayinələr tam avtomatlaşdırılmış şəraitdə və nəticələrinin dəqiqləyinə görə bu sahədə “qızıl standart” hesab edilən VİTEK2 compact- avtomatlaşdırılmış mikrobioloji analizatorunda aparılır.
VİTEK2 compact- avtomatlaşdırılmış mikrobioloji analizatordur.
İstifadə sahəsi:
- Bakteriyaların və maya göbələklərinin müəyyənləşdirilməsi.
- Bakteriyaların antibiotiklərə qarşı həssaslığının öyrənilməsi.
İnkubasiya modul tutumu: - VİTEK2 compact30: 30-a qədər testlərin eyni zamanda təyini.
- VİTEK2 compact60: 60-a qədər testlərin eyni zamanda təyini.
Oxuma üsulu:
- Turbidemetrik həssaslıq.
- Colorimetrik eyniləşdirmə.
Eyniləşdirmə:
- 64 dəlikdən ibarət plastik kartlar.
Kimlik:
- Qram mənfi bacillər.
- Qram müsbət koklar.
- Maya gobələləkləri.
- Bacillər.
- Anaerob korinebakteriya xəritəsi.